• RDG zahájilo kompletní výměnu přístrojového vybavení

Dovolujeme si Vás informovat, že v rámci plánované výměny starého CT přístroje za nový jsme nuceni dočasně na tomto pracovišti přerušit provoz. Současný, dnes již zastaralý přístroj, byl po celou svou životnost neporuchový až do tohoto týdne, kdy definitivně dosloužil pár dní před plánovaným zahájením výměny. Nyní již čeká na ekologickou likvidaci.
Předpokládané obnovení provozu je 9. 12. 2022. Do té doby děkujeme sousedním zdravotnickým zařízením za kooperaci při péči o naše pacienty.
Nový CT přístroj bude nejmodernější ve Středočeském kraji a přinese výrazně lepší komfort vyšetření pro pacienty a vyšší kvalitu zobrazení.

Po proběhlém výběrovém řízení byl na RDG oddělení již dodán nový UZ přístroj vyšší třídy značky Canon. Výměna proběhla tak, aby se to nijak nedotklo pacientů. Dodávka přístroje i zaškolení proběhly v pozdních odpoledních hodinách 16. listopadu a nyní již přístroj používáme k vyšetřování. Výrazně se zlepšila kvalita zobrazení a pomůže nám tak lépe hodnotit stav pacientů.

Zároveň s těmito změnami probíhá i příprava pro instalaci nového skiagrafického kompletu (tzv. „rentgenu“).
Bude to přístroj moderní koncepce s dvojicí digitálních panelů a opět přispěje k lepšímu zobrazení celého těla, zejména kostí, plic a břicha. Vyšetření na „rentgenu“ je zdaleka nejčastějším vyšetřením na našem pracovišti a denně vyšetříme až sto pacientů (každý pacient může mít různý počet snímků, od jednoho do deseti).
Práce mohou být hlučnější, prašnost je omezena na minimum.
Snímkování jsme nepřerušili, pracujeme na druhém přístroji, který byl v nedávné době vylepšen instalací digitálních panelů a kvalita je tedy vynikající. Naši radiologičtí asistenti, kteří výkony na přístroji provádějí, se snaží, aby se na stávajícím jednom přístroji provedla všechna požadovaná vyšetření bez čekání. Po dokončení instalace nového přístroje se budou moci pacienti snímkovat na dvou přístrojích a čekání bude omezeno na minimum s maximální kvalitou snímků.