• Strategie Nemocnice Nymburk schválena

Zastupitelstvo Města Nymburk na svém včerejším zasedání vzalo na vědomí Strategii Nemocnice Nymburk pro období 2019 – 2025. Strategii již minulý týden schválila městská rada, která vykonává funkci valné hromady společnosti Nemocnice Nymburk.

„Hlavním cílem schválené strategie je zajistit stabilní budoucnost pro pacienty i zaměstnance nymburské nemocnice. Ta bude i nadále založena na několika hlavních pilířích, konkrétně na chirurgickém programu, léčbě interních onemocnění, gynekologicko-porodnickém programu a rozšíření dlouhodobé péče a vybudování následné péče,“ říká jednatel společnosti Nemocnice Nymburk Dr. Ing. Ivan Oliva.

Prioritním úkolem vyplývajícím ze strategie je rekonstrukce pavilonu E, díky které vzniknou nové prostory pro rozšíření dlouhodobé péče a vybudování následné péče. Rekonstrukcí pavilonu E se zároveň uvolní prostor pro rozšíření interního oddělení. V druhé etapě realizace strategie se plánuje především rozšíření a modernizace stávajících prostor porodnického oddělení.

„Schválením strategie považuji za úspěšně dokončený jeden z klíčových úkolů, které jsem od města Nymburk coby zřizovatele nemocnice dostal při svém jmenování do funkce v březnu letošního roku. Pevně věřím, že se tak nemocnice přiblíží tomu, jak si městskou nemocnici představujeme – jako  odborné, plně funkční a vstřícné zdravotnické zařízení,“ dodává Ivan Oliva.

„Předpokládané investiční požadavky na rozpočet města nejsou malé, jsou však naprosto nezbytné pro stabilizaci a další rozvoj nemocnice. Jsem rád, že nakonec došlo v zastupitelstvu k širší shodě a vizi dalšího směrování nemocnice svým hlasem podpořilo 15 zastupitelů. Současně děkuji všem, kteří se na analýze současné situace a tvorbě strategie podíleli,” uvedl starosta města Tomáš Mach.