• Tisková zpráva Nemocnice Nymburk k aktuálnímu stavu ohledně COVID-19

V souvislosti s vládou vyhlášeným nouzovým stavem přistupuje Nemocnice Nymburk, s. r. o. (NNBK) k řadě vnitřních opatření a omezení, která se nedotknou jen zaměstnanců NNBK, ale hlavně pacientů.

Ústřední krizový štáb Nemocnice Nymburk (ÚKŠ NNBK), který byl k tomuto účelu zřízen (vedoucí MUDr. Šárka Klimešová), rozhodl jako řada dalších nemocnic o zrušení neakutní operativy a uzavření odborných poraden a ambulancí. Chirurgická a interní příjmová ambulance zůstávají v provozu.

Zásadním opatřením je uzavření volného vstupu do nemocnice pacientům. Jediným vstupem do nemocnice zůstane hlavní brána, u které bude zřízen od 16. 3. 2020 filtr pro pacienty. Cílem je to, aby se v areálu pohybovalo jen nejnutnější množství pacientů. Už od 3. 3. 2020 platí v NNBK plošný zákaz návštěv. Také apelujeme na ty, kterým to jejich zdravotní stav dovoluje, aby se návštěvě nemocnice vyhnuli.

Důvodem je skutečnost, že Nemocnice Nymburk v tuto chvíli přes veškeré snahy nedisponuje dostatečným množstvím ochranných pomůcek k preventivnímu užití, tj. nelze zajistit, aby zaměstnanci mohli nosit každý den jednorázové respirátory FFP3. Naši zdravotníci čelí případné nákaze bez ochranných pomůcek a musíme zajistit, aby na rizikové pacienty byli připraveni a měli čas si pomůcky nasadit.

Pacienty, kteří se přeci jen rozhodnout navštívit nemocnici prosíme o trpělivost a vstřícnost. Každý pacient bude muset projít filtrem a bude mu odebrána anamnéza, to samozřejmě zpomalí příjem pacientů do nemocnice.

Nemocnice si je vědoma přetížení linek KHS, a proto zřizujeme krizové linky Nemocnice Nymburk, které jsou v provozu každý pracovní den od 8:00 – 15:30 hod na telefonních číslech 739 579 535 a 739 568 524. Zde s nimi bude komunikovat zdravotnický personál naší nemocnice.

Také prosíme, aby občané sledovali naše webové a facebookové stránky, kde budou vždy dostupné aktuální informace.

Tisková zpráva 16. 3. 2020 v PDF