• Gynekologicko-porodnické
    oddělení úvod

Gynekologicko-porodnické oddělení je pracovištěm s akreditací Ministerstva zdravotnictví pro postgraduální vzdělávání lékařů I. stupně.