• PCR odběrové centrum

Umístění

Nerudova ulice, za městským bazénem, odběrové buňky

Provozní doba
Nymburk
Po
7:00 - 15:00
Út
7:00 - 15:00
St
7:00 - 15:00
Čt
7:00 - 15:00
7:00 - 15:00
Ne
12:00 - 16:00
------------------------------------
Milovice
Pondělí - pátek
06:00 - 14:00
------------------------------------
Lysá nad Labem
Pondělí - pátek
12:00 - 18:00

VÝSLEDKY PCR
Naši pracovníci PCR odběrových center i pracovníci laboratoře dělají každý den maximum pro to, abychom vyhověli co nejvíce žadatelům o testování. Prosíme proto všechny čekající na výsledky PCR testů o trpělivost.
Pokud by se Vám v ojedinělých případech stalo, že Vám certifikát o výsledku testu do 48 hodin nedorazil, prosím, obracejte se na Infolinku k PCR: 601 576 681.

V případě, že Vám již přišla SMS s výsledkem vyšetření, může trvat až 6 hodin, než se vytvoří certifikát. SMS s výsledky jsou generovány naším informačním systémem a chodí těsně po zpracování vzorku, certifikáty však vystavuje systém ISIN, spravovaný ÚZIS MZ ČR a jejich generování probíhá nezávisle na nás.
V případě pozitivního výsledku obdržíte certifikát o prodělané nemoci až 11. den od výsledku.
Děkujeme za vstřícnost a nepřetěžování našich běžných linek.

Stávající odběrové centrum v Nymburce jsme rozšířili také o odběrová centra v Milovicích a v Lysé nad Labem.

1. KDO MÁ NÁROK NA PCR TEST ZDARMA?

 • Vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím RT-PCR testů se provádí bezplatně a nejvýše pětkrát v kalendářním měsíci u:

a) osoby do dovršení 18 let věku,

b) osoby, které se nemohou očkování proti onemocnění covid-19 podrobit pro kontraindikaci; tuto skutečnost jsou povinny poskytovateli zdravotních služeb, který provádí vyšetření, prokázat záznamem v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN) obsahujícím výslovné uvedení informace o tom, že osoba se nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit, nebo lékařským potvrzením obsahujícím výslovné uvedení informace o tom, že osoba se nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit a že tato skutečnost je uvedena v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN),

c) osoby očkované proti onemocnění covid-19, pokud
i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle souhrnu údajů o přípravku (dále jen „SPC“) ke dni žádosti o provedení vyšetření neuplynula doba 14 dnů, nebo
ii) v případě dvoudávkového schématu podle SPC jim dosud nebyla podána druhá dávka očkovací látky a od aplikace první dávky očkovací látky ke dni žádosti o provedení vyšetření neuplynula maximální doba stanovená pro aplikaci druhé dávky očkovací látky podle SPC, nebo
iii) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC ke dni žádosti o provedení vyšetření neuplynula doba 14 dnů; tuto skutečnost jsou povinny poskytovateli zdravotních služeb, který provádí vyšetření, prokázat,

d) osoby očkované proti onemocnění covid-19, které doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát
o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněnou osobou působící v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci osoby, která potvrzení vydala, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno
i) léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena
registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004 nebo
ii) léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití.

 • V případě potřeby nesplnění výše uvedených podmínek nebo v případě potřeby častějšího PCR testování, tj. vícekrát, než 2x za kalendářní měsíc, uhradí osoba za každý jednotlivý test, včetně odběru částku 814,- Kč, dle platného ceníku Nemocnice Nymburk (http://www.nemnbk.cz/wp-content/uploads/2019/06/cenik.pdf)

2. JAK SE OBJEDNAT?

 • Přes online rezervační systém Reservio nebo přijďte BEZ OBJEDNÁNÍ.

 → ONLINE REZERVACE ← 

 • Upozorňujeme, že vzhledem k vysokému zájmu veřejnosti se mohou tvořit fronty. Buďte trpěliví a na místě se řiďte pokyny personálu.

3. JAK TESTOVÁNÍ PROBÍHÁ?

 • Před odběrem je nutné vyplnit Čestné prohlášení: Cestne-prohlaseni-testovaneho_PCR-testovani_aktualizace012022
 • Odběr se provádí výtěrem z nosu nebo z krku. 
 • Výsledek se dozvíte vždy maximálně do 48 hodin od odběru formou SMS zprávy.
 • Testujeme pacienty s indikací od lékaře či hygienika a také samoplátce. Na toto vyšetření lze přijít i bez předchozího objednání.
 • Pro osoby s nárokem na 5 PCR testů zdarma je nutné vyplnit Čestné prohlášení.
 • Vždy se na místě řiďte pokyny personálu.

4. JAK SE DOZVÍM VÝSLEDEK TESTU?

 • Výsledek testu Vám zašleme do 48 hodin od odběru formou SMS zprávy na telefonní číslo, které jste uvedli u administrace na odběrovém místě.
 • Prosíme, nevolejte na kontaktní telefon s dotazem na výsledek. Zpracování odběru v laboratoři nelze urychlit.

5. JAK ZÍSKÁM POTVRZENÍ O TESTOVÁNÍ/CERTIFIKÁT?

 • Certifikát si můžete stáhnout a vytisknout po vyhodnocení testu, tzn. jakmile Vám přijde SMS zpráva o výsledku testu, což je do 48 hodin od odběru, a pak kdykoliv zpětně a zcela zdarma zde: http://ocko.uzis.cz
 • V případě, že chcete svůj certifikát vytisknout zpětně u nás, účtujeme administrativní poplatek dle platného ceníku: http://www.nemnbk.cz/pro-pacienty/cenik-zdravotnickych-sluzeb/, tj. 250,- Kč za každý jednotlivý certifikát. Pro předávání certifikátu jinou osobou, vyžadujeme platnou plnou moc.
 • Nejsme garantem uznávání certifikátu, jsme zdravotnické zařízení. Vydáváme tu variantu certifikátu, která je platná dle aktuálních nařízení Ministerstva zdravotnictví.
 • Vzhledem k možnosti bezplatného získání certifikátu na http://ocko.uzis.cz, certifikáty e-mailem nezasíláme.

6. KDE NAJDETE NAŠE PCR ODBĚROVÉ MÍSTA?

PCR odběrové místo Nymburk
Nerudova ulice – za bazénem, Nymburk
Pondělí – Pátek 7:00 – 15:00
Neděle 12:00 – 16:00

PCR a AG odběrové místo Milovice
Dukelská 347, Milovice
Pondělí – Pátek 6:00 – 14:00

PCR a AG odběrové místo Lysá nad Labem
Masarykova 1727, Lysá nad Labem
Pondělí – Pátek 12:00 – 18:00

7. JAKÁ JSOU OPATŘENÍ NA ODBĚROVÉM MÍSTĚ?

 • Před odběrovým místem dodržujte rozestupy a mějte na nosu a ústech respirátor typu FFP2, případně nanoroušku, dezinfikujte si ruce, a to i když nemáte příznaky nemoci COVID-19.
 • Hned jak na Vás dojde řada, registrujte se nejprve u administrativního pracovníka v buňce a následně přistupte do odběrové buňky.
 • Vždy se řiďte pokyny personálu na odběrovém místě.
 • V okolí odběrového místa platí přísný zákaz kouření.
 • Dodržujte výše uvedené pokyny. Předejdete tak možnosti komunitního přenosu nemoci COVID-19. Chráníte tím sebe i nás! Děkujeme.
 • Více informací najdete na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR: https://koronavirus.mzcr.cz/