• Domácí řád – Gynekologické oddělení

 čas činnost
6:30 buzení pacientů, odběr biologického materiálu
6:30 – 7:00 ranní toalety pacientů, úprava lůžek, měření fyziologických funkcí
7:00 – 7:30 lékařská vizita
7:30 – 8:00 snídaně
8:00 – 11:00 příjmy a propuštění pacientů, rehabilitace, konzilia, plnění ordinace lékařů (podávání infuzí, převazy, …)
11:30 – 12:00 oběd
12:30 – 13:30 podávání poledních léků, měření fyziologických funkcí, polední klid
14:00 – 18:00 návštěvy
17:00 – 17:30 odpolední lékařská vizita
17:30 – 18:30 večeře
19:00 – 20:00 podávání večerních léků, měření fyziologických funkcí, příprava pacientek na operaci na druhý den
20:00 – 22:00 příprava pacientek na noční klid
21:30 – 22:00 podávání nočních léků dle ordinace lékaře
22:00 – 6:30 noční klid