• Domácí řád – ARIP

čas činnost
5:30 – 6:00 odběry biologického materiálu
6:00 – 6:45 měření fyziologických funkcí
6:45 – 7:00 ranní hlášení sester, sesterská vizita, předávání služby
7:00 buzení pacientů
7:00 – 8:00 ranní toalety pacientů, úprava lůžek, ranní ordinace
7:30 – 8:00 lékařská vizita chirurgické části JIP, lékařská vizita ARO
8:00 – 8:30 snídaně
8:30 – 11:00 lékařská vizita interní části JIP
8:00 – 12:00 plnění ordinací lékařů (podávání infuzí, intravenózních léků, inhalací atd., převazy, konzilia, rehabilitace, …)
12:30 – 13:00 oběd
12:00 – 14:00 podávání poledních léků, plnění ordinací, odběry biologického materiálu
14:00 – 16:00 návštěvy – podávání informací lékařem (na požádání)
16:30 – 18:30 podávání večerních léků, plnění ordinací, odběry biologického materiálu
17:00 – 17:30 večeře
17:30 – 18:00 večerní lékařská vizita
17:30 – 18:30 měření fyziologických funkcí
18:45 – 19:00 večerní hlášení sester, sesterská vizita, předávání služby
19:00 – 21:00 večerní toaleta pacientů, úprava lůžek, příprava pacientů na noční klid
21:00 – 22:00 podávání nočních léků, plnění ordinací
22:00 – 6:00 noční klid