• Pobyt na lůžku

Kam si mohu dát či kde uschovat své věci?

K uložení oděvů během pobytu v nemocnici slouží šatní skříň ve Vašem pokoji, předměty denní potřeby si můžete uložit do stolku vedle lůžka. Cenné předměty či peníze si můžete nechat uložit v pokladně nemocnice prostřednictvím zdravotnického personálu oddělení, kde jste hospitalizováni. Bude Vám vydán doklad o úschově, proti němuž Vám budou předměty vráceny při pořádání či propuštění z nemocnice. Pokud jdete na operační výkon, cenné věci si můžete uložit do trezoru na oddělení stejným způsobem a ihned po operaci, Vám budou vráceny.

Pro pobyt na oddělení intenzivní péče platí následující omezení: pacient zde může mít pouze hygienické potřeby. Ošacení atd. mít nelze, neboť dle provozního řádu a hygienicko-epidemiologického nařízení zde není přípustné, aby na oddělení JIP byla šatna pro pacienty. Použití mobilního telefonu na oddělení JIP je možné pouze pro nezbytně nutný hovor (informace rodině o přijetí pacienta atd.).

Nemocnice není zodpovědná za ztrátu předmětů volně přístupných a uložených mimo místo určení!

Beru své léky, kdo mi je zajistí během pobytu?

Během pobytu v nemocnici Vám všechny léky potřebné k léčbě předepisuje Váš ošetřující lékař a podává zdravotní sestra. Pokud běžně doma užíváte své léky, na předpis či zakoupené, k léčbě Vašeho specifického onemocnění, vezměte si je s sebou do nemocnice a odevzdejte po příchodu zdravotní sestře. Váš ošetřující lékař je zařadí do spektra léků, které Vám budou podávány během nemocniční léčby. Z důvodu kontraindikací je velmi důležité, aby Váš ošetřující lékař věděl o všech lécích, které užíváte. Prosíme, nepoužívejte během pobytu v nemocnici žádné léky, o nichž neví Váš ošetřující lékař. Všechny potřebné léky budete dostávat od zdravotních sester v přesné dávce a v přesný čas.

Propuští mě nemocnice, co dál?

O datu Vašeho propuštění z nemocnice Vás bude informovat Váš ošetřující lékař, dále Vám při propuštění poskytne instrukce o způsobu a možnostech další eventuální péče a předá propouštěcí zprávu pro lékaře, který Vás k hospitalizaci doporučil. V případě, že jste využili nabídky na úschovu cenností či peněz, nezapomeňte si jej vyzvednout. Sestra na oddělení Vám také vystaví výzvu k úhradě regulačního poplatku za hospitalizaci, kterou můžete zaplatit buď ihned na pokladně, nachází se v přízemí pavilonu A, nebo bezhotovostně převodem z účtu.

Mohu během pobytu kouřit?

Ve všech prostorách Nemocnice Nymburk platí zákaz kouření!

U kouření je vědecky prokázáno, že se podílí jako významný rizikový faktor při vzniku mnoha onemocnění i že významně zhoršuje průběh léčby mnoha onemocnění. My jako zdravotnické zařízení, jehož posláním je prevence a léčba nemocí, proto uplatňujeme zákaz kouření v celém areálu nemocnice.

Strava je důležitý činitel při léčbě onemocnění a proto o jejím typu rozhoduje Váš ošetřující lékař, který Vám na základě Vašeho onemocnění a průběhu jeho léčby stanový buď příslušnou dietu či běžný režim stravování. Samotné jídlo pak připravují pracovníci nemocniční kuchyně a Vaši konkrétní skladbu jídelníčku sestavuje nutriční terapeut. Dieta je důležitá součást léčby Vašeho onemocnění, proto Vám doporučujeme ji dodržovat.

Mohu si zakoupit nějaké občerstvení?

Výběr teplých i studených nápojů Vám nabízí automat umístěný v prostoru Centrální recepce, kde je i příjemné posezení. Nachází se v přízemí budovy A. Vy i Vaše návštěvy jste také zváni k posezení v příjemné nemocniční kantýně, kde je prodejna s občerstvením. Ta se nachází v jídelně nemocnice. Pacientům připomínáme, aby vzhledem k možnému dietnímu režimu konzultovali využívání služeb občerstvení se svým ošetřujícím lékařem.

Nabízí nemocnice připojení na internet během pobytu?

Možnost připojení na internet je dostupná na všech standardních lůžkách. Tato služba je poskytována zdarma. Z kapacitních a bezpečnostních důvodů je tato služba rychlostně omezena a pouze na vybrané protokoly.