• Domovy seniorů

Domov pro seniory je obvykle určen osobám, které potřebují trvalou pomoc druhé osoby z důvodu snížené soběstačnosti. V ideálním případě by měl klientům trvale či dočasně nahradit domov. Domovy pro seniory jsou služby sociální péče, která má za cíl osobám zajistit fyzickou a psychickou soběstačnost. Cílem je umožnit v co největší míře zapojení do běžného života. V případě, že to vylučuje jejich zdravotní stav, domov pro seniory zajistí důstojné prostředí a zacházení. Pobyt v domově pro seniory je placenou sociální službou. Podmínky pro přijetí do domova pro seniory jsou téměř ve všech zařízeních podobné. Základem je podat žádost o umístění a doložit vyjádření ošetřujícího lékaře o zdravotním stavu klienta. Při nástupu do domova pro seniory uzavírá klient se zařízením smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory.

a) Senior centrum Kolín
https://www.ddkolin.cz/

b) Senecura Kolín
https://kolin.senecura.cz/

c) Diakonie Střední Čechy
https://www.diakonie-stred.cz/

d) G-Help Kouřím
https://ghelp.cz/

e) Domov U Anežky Luštěnice
https://www.domovuanezky.cz/

f) Domov důchodců Humburky
https://ddhumburky.cz/

g) Domov Rožďalovice
https://www.domov-rozdalovice.cz/

h) Domov Na Zámku Lysá nad Labem
https://www.domovnazamku.cz/

ch) Luxor Poděbrady
https://www.dd-pdy.cz/