• Následná péče

O umístění pacienta na oddělení následné lůžkové péče žádá

– lékař překladem z akutního lůžka zdravotnického zařízení,
– praktický lékař na základě žádosti (z domácího prostředí pacienta).

Následná péče je poskytována pacientovi, u kterého byla stanovena základní diagnóza a došlo ke stabilizaci jeho zdravotního stavu, zvládnutí náhlé nemoci nebo náhlého zhoršení chronické nemoci, a jehož zdravotní stav vyžaduje doléčení. V rámci lůžkové péče může být poskytována též následná rehabilitační péče, následná psychiatrická péče a následná intenzivní péče pacientům, kteří jsou částečně nebo úplně závislí na podpoře základních životních funkcí.

Pracoviště následné péče, s nimiž nejčastěji spolupracujeme:

a) Následná péče – Nemocnice Nymburk
oddělení NLP

b) Následná péče – Městská nemocnice Městec Králové
https://www.nemmk.cz/nasledna-pece/

c) Následná péče – Nemocnice Český Brod
https://www.nem-cb.cz/

d) Následná péče – Brandýs nad Labem
Následná péče | Nemocnice Brandýs nad Labem (nemocnicebrandys.cz)

e) Léčebna dlouhodobě nemocných Hradec Králové
https://www.ldnhk.cz/

f) Léčebna dlouhodobě nemocných Kutná Hora
https://www.nemocnicekutnahora.cz/lecebna-dlouhodobe-nemocnych/os-1006

g) Léčebna dlouhodobě nemocných Měšice
https://www.nemocnicemesice.cz/

h) Léčebna dlouhodobě nemocných Mladá Boleslav
https://seniorkontakt.cz/katalog/lecebna-dlouhodobe-nemocnych-mlada-boleslav-odlehcovaci-sluzba-pobytova/

i) Následná intenzivní péče – NIP Chronicare
https://www.chronicarenymburk.cz/

j) Psychiatrická nemocnice Bohnice
https://bohnice.cz/lecba/psychiatrie-pro-dospele/

k) Psychiatrická nemocnice Kosmonosy
https://www.pnkosmonosy.cz/

Pokud klient žádá o odeslání žádosti do jiných zařízení, odesíláme žádosti dle jejich požadavku.