• Zdravotní nebo sociální péče poskytovaná v domácím prostředí pacienta

V případě, že pacient nepotřebuje plnou ošetřovatelskou péči na lůžku následné péče, existují zařízení, které pečují a podporují pacienty v jejich samostatném a nezávislém životě v domácím prostředí s udržením jejich přirozených rodinných, společenských a přátelských vazeb.
Domácí zdravotní péči poskytují kvalifikovaní zdravotničtí pracovníci (nelékaři) poskytovatelů domácí zdravotní péče, a to v situaci, kdy zdravotní stav pacienta vyžaduje např. aplikaci ordinované parenterální terapie, ošetření stomií, klysma, výplachy, cévkování, laváže, apod. Domácí zdravotní péče může být poskytována a hrazena z veřejného zdravotního pojištění jen na základě doporučení lékaře. Poukaz na poskytování domácí zdravotní péče vystavuje registrující praktický lékař pacienta nebo ošetřující lékař za hospitalizace (ten ovšem jen na dobu nezbytně nutnou, nejvýše 14 dnů po ukončení hospitalizace).

Tuto péči rozdělujeme na:

– domácí zdravotní péči (zahrnuje kvalifikovanou ošetřovatelskou péči, léčebně rehabilitační péči nebo paliativní péči.
– Sociální pečovatelskou službu (pomoc při osobní hygieně a koupání, úklidu domácnosti, nákupu, dovozu obědů, atp.)

Pracoviště, s nimiž nejčastěji spolupracujeme:

a) Centrum sociálních, zdravotních služeb Poděbrady
https://centrum-podebrady.info/

b) Domácí hospic Nablízku
https://hospic-lysa.cz/ 

c) Hospic sv. Štěpána Litoměřice
https://www.hospiclitomerice.cz/

Pokud klient žádá o odeslání žádosti do jiných zařízení, odesíláme žádosti dle jejich požadavku.