• Propuštění z hospitalizace

Jakmile to Váš zdravotní stav dovolí, budete propuštěni z nemocničního zařízení.

V den propuštění Vám bude vystavena propouštěcí zpráva, která bude odeslána Vašemu praktickému lékaři nebo předána na Vaši žádost do vlastních rukou a praktickému lékaři ji následně předáte. Ošetřující lékař Vám poskytne veškeré informace týkající se Vašeho zdravotního stavu a následné doporučení po hospitalizaci.

Pokud jste při příjmu odevzdali léčivé přípravky, budou Vám vráceny zpět.

Ze zákona má pacient nárok na vybavení léčivými přípravky po ukončení hospitalizace po dobu 3 dnů nebo v odůvodněných případech i na delší nezbytně nutnou dobu.

V případě potřeby, kdy zdravotní stav neumožňuje přepravu běžným způsobem, Vám bude zajištěna doprava do trvalého bydliště přepravním sanitním vozem.