• Nemocnice Nymburk získala akreditaci bezpečnosti a kvality od České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví

Nemocnice Nymburk s.r.o. 28. 6. 2022 splnila všechny požadavky akreditačních standardů a získala poprvé v historii akreditaci kvality a bezpečí udělený Českou společností pro akreditaci ve zdravotnictví.

Na přípravách na akreditaci, které byly řízeny manažery kvality a radou kvality Nemocnice Nymburk, se podíleli zaměstnanci napříč celou nemocnicí. Došlo ke standardizaci všech procesů, a to jak v části zdravotní péče, tak v oblasti technického zázemí, či stravování.

Všechna akreditovaná zařízení se řídí platnými a zákonem stanovenými pravidly. Důležité je zavedení stěžejních procesů, jako je vedení zdravotnické dokumentace, řízení a zvyšování kvality nemocnice, ordinace léků a jejich skladování, hygienické požadavky a prevence infekcí, provádění operačních výkonů, nakládání s odpady, zabezpečení komunikačních technologií a bezpečnosti dat a osobních údajů a další.

Věříme, že tato akreditace jen potvrdí rozvoj nemocnice v posledních třech letech a ukáže současným i budoucím pacientům, že jsou u nás v dobrých rukách, protože jim je poskytována 100% péče na vysoké úrovni.