• Co si vzít a nevzít s sebou do nemocnice (oddělení ARIP)

K hospitalizaci na oddělení ARIP si pacienti mohou vzít pouze základní hygienické potřeby. Oddělení nedisponuje úložnými prostory pro ostatní osobní věci.