• Návštěvy pacientů

Návštěvní hodiny v Nemocnici Nymburk jsou neomezené, ale vzhledem k provozu jednotlivých pracovišť jsou návštěvy doporučeny v odpoledních hodinách od 13.00–17.00 hod.

Na oddělení ARIP 13.00-16.00 hod.

Návštěvy prosím hlaste zdravotnickému personálu při příchodu. V průběhu návštěvy je nutné respektovat případná upozornění či omezení ze strany personálu.