• Laboratoř PCR

Projekt Laboratoř PCR je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce unie na pandemii COVID-19.

Projekt je zaměřen na vybavení a rozšíření kapacity laboratoře Nemocnice Nymburk s.r.o. v souvislosti se zkvalitněním zdravotní péče a diagnostiky v návaznosti na boj s COVID-19. Cíle bude dosaženo vybavením laboratoře, které vytvoří kapacity pro zvyšující se objem PCR testování.