• Laboratoř PCR

Projekt Laboratoř PCR je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce unie na pandemii COVID-19.

  • Předmětem projektu je pořízení nového vybavení a laboratorní techniky, které bude umístěno na podporovaném pracovišti, v laboratoři, k zajištění poskytování kvalitní a odborné lékařské péče a diagnostiky i s ohledem na možná rizika související s pandemií COVID-19 a dalšími infekčními nemocemi. Dojde tak k posílení materiální základny laboratoře a jejího vybavení.
  • Cílem projektu je modernizace a zvýšení provozních kapacit laboratoře pro PCR testování Nemocnice Nymburk s.r.o., za účelem zvýšení odolnosti poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby.
  • Výsledkem projektu je pořízení vybavení do laboratoře a zvýšení vybavenosti Nemocnice Nymburk s.r.o. a zlepšení její materiální základny.