• Centrum onkologické prevence (COP)

Kontakty
Umístění

Budova A - suterén

Návštěvní hodiny
09:00-12:00

COP je specializovaná ambulance, která se zabývá diagnostikou a léčbou přednádorových změn zevních a vnitřních pohlavních orgánů ženy.

Ženy jsou do centra onkologické prevence odesílány k expertnímu kolposkopickému vyšetření svým ošetřujícím gynekologem obvykle na základě abnormálního nálezu stěru z děložního čípku (tzv. onkologické cytologie) nebo při jakémkoliv jiném podezření na přednádorové onemocnění pohlavních orgánů.

Lékaři v COP jsou specialisté s certifikátem České společností pro cervikální patologii a kolposkopii (CSCPC). Po zhodnocení aktuálního nálezu doporučí další postup – buď pouze sledování vývoje změn, nebo chirurgickou intervenci. Nejčastěji prováděným zákrokem je odběr biopsie (provádí se ambulantně bez nutnosti anestézie), nebo tzv. „konizace“ (v celkové anestézii se elektrickou kličkou odstraní část tkáně děložního čípku). Po ukončení léčby je pacientka předána zpět do péče svého ošetřujícího gynekologa.