• Ultrazvuková ambulance

Kontakty
Umístění

Budova A - suterén

Návštěvní hodiny
SONO poradna
Po
10:00-12:00
St
10:00-12:00
Čt
10:00-12:00
9:30-12:00
Screening I. trimestr
Po-pá
8:00-9:30
3D ultrazvuk
Út
13:00-15:00
Informace

Všechny specializované gynekologicko-porodnické poradny jsou provozovány v prostorách gynekologické ambulance v areálu nemocnice.

SONO poradna

Pracujeme na nejmodernějším dostupném ultrazvukovém přístroji GE Voluson E8, který umožňuje zobrazení ve všech obvyklých režimech (2D, B, D, PD, CW, M), ale umožňuje také celou řadu zpracování a úprav obrazových informací, aby bylo dosaženo špičkové kvality zobrazení. Samozřejmostí je v současnosti také trojrozměrná rekonstrukce obrazu (zobrazení ve 3D a 4D režimech). Přístroj je vybaven nejkvalitnějšími širokopásmovými sondami jak pro abdominální tak pro vaginální vyšetření (včetně 3D a 4D zobrazení).

Údaje získané při těchto vyšetřeních jsou přenášeny na centrální úložiště a zde jsou archivovány. Jsou tak jak dokonale chráněny proti poškození, tak je možné získané obrázky a videa prohlížet na každém počítači připojeném do Nemocničního informačního systému. Pomocí systému PACS můžeme také data posílat do jiných zdravotnických zařízení vybavených tímto systémem. Toho lze využít také pro konzultaci výsledků s vyššími pracovišti bez toho, že by pacient musel osobně absolvovat další vyšetření na jiném pracovišti.

Naši specializovaní lékaři disponují certifikáty pro superkonziliární vyšetření v gynekologii a porodnictví, pro screeningové vyšetření i pro specializovaný urogynekologický ultrazvuk.

Prenatální screeningové vyšetření těhotných žen  – I. trimestr

Jedná se o kombinovaný prvotrimestrální screening v 11.-14. týdnu těhotenství včetně screeningu preeklampsie.
Vyšetření je zaměřené na vyhledávání nejčastějších genetických vad – Downův, Edwardsův a Patauův syndrom s 90% záchytností, zhodnocení základní morfologie plodu a zjištění rizika rozvoje časné formy preeklampsie.

Screening je rozdělen na dvě části:
• optimálně mezi týdny 10+4 a 11+6 se provede odběr krve pro biochemické vyšetření – PAPP-A, volný beta hCG a PlGF (těhotná nemusí být nalačno)
• mezi týdny 12+0 a 13+6 si pozveme ženu na druhou návštěvu – změříme krevní tlak, doplníme anamnestické údaje a provedeme ultrazvukové vyšetření.
Na ultrazvuku měříme temenokostrční vzdálenost tzv. CRL, podle které se určuje termín porodu. Posloucháme akci srdeční plodu, měříme šíjové projasnění a hodnotíme základní morfologii tj. – hlavičku plodu, uložení srdce, žaludek, břišní stěnu, močový měchýř a končetiny k vyloučení závažných vrozených vad plodu se záchytností přibližně 50 %. Sledujeme uložení placenty a množství plodové vody.
V rámci screeningu preeklampsie doplňujeme průtoky v děložních tepnách a vyhodnocujeme riziko rozvoje preeklampsie.
V závěru vyšetření vyhodnotíme riziko nejčastějších genetických vad s určitostí na 90 % dle programu Astraia, který je podporován nadací Fetal medicine foundation.

Vyšetření provádí lékaři s certifikací FMF Londýn. Vyšetření trvá přibližně 30 minut. Samozřejmostí je přítomnost blízké osoby. Průběh vyšetření může těhotná a blízká osoba sledovat na obrazovce.
Vyšetření je zpoplatněno částkou 1 500 Kč.
Je možné vytisknout černobílý snímek za poplatek 100 Kč.

Kde se mám objednat?

 • po-pá 8.00-9.30 hod. – tel. 325 505 257
  Stanovíme termín, čas odběru krve a datum ultrazvukového vyšetření.

K odběru krve se dostavte:

 • vchod A, suterén, gynekologická ambulance II č. dveří A6, od 7.30 do 9.00 hod.

K UZ vyšetření se dostavte:

 • vchod A, suterén , UZ gynekologická ambulance č. dveří A5

Prenatální screeningové vyšetření těhotných žen – II.  trimestr

Podrobné ultrazvukové vyšetření plodu mezi 20.-22. týdnem gravidity.
Jedná se o jedno z nejdůležitějších ultrazvukových vyšetření v těhotenství. Vyšetření je optimální provádět ve 21. týdnu těhotenství. Na toto vyšetření je nutné se předem objednat.
V rámci tohoto screeningu prohlížíme jednotlivé orgány miminka – sledujeme například mozkové struktury, obličej, hrudník, srdce, orgány v bříšku a končetiny. Hodnotíme placentu a její uložení, množství plodové vody a vypočítáváme hmotnost miminka dle příčného průměru a obvodu hlavičky, obvodu bříška a délky stehenní kosti. V tomto týdnu lze určit pohlaví miminka.
Vyšetření trvá přibližně 30 minut. Samozřejmostí je přítomnost blízké osoby.
Průběh vyšetření může těhotná a blízká osoba sledovat na obrazovce.

Vyšetření je zpoplatněno částkou 1 500 Kč.
Je možné vytisknout černobílý snímek za poplatek 100 Kč.

Kde se mám objednat?
• út, čt, pá 12.30-14.00 hod. – tel. 325 505 257

Prenatální screeningové vyšetření těhotných žen – III.  trimestr

Screening kontroly růstu a vývoje orgánů plodu ve 30.- 32. týdnu těhotenství.
V rámci tohoto screeningu kontrolujeme, jestli nedochází ke zpomalení růstu miminka výpočtem hmotnosti dle příčného průměru a obvodu hlavičky, obvodu bříška a délky stehenní kosti.
Dále hodnotíme, jak miminko v děloze leží, množství plodové vody, uložení a vzhled placenty a znovu prohlížíme jednotlivé orgány miminka.
Vyšetření trvá přibližně dvacet minut. Samozřejmostí je přítomnost blízké osoby.
Průběh vyšetření může těhotná a blízká osoba sledovat na obrazovce.
Toto vyšetření je považováno za nadstandardní a není hrazeno zdravotními pojišťovnami.

Vyšetření je zpoplatněno částkou 700 Kč.
Je možné vytisknout černobílý snímek za poplatek 100 Kč.

Kde se mám objednat?

 • út, čt, pá 12.30-14.00 hod. – tel. 325 505 257

Trojdimenzionální ultrazvuk (3D ultrazvuk)

V rámci 3D ultrazvuku vytvoříme obrázky skutečného vzhledu Vašeho miminka.
Při 4D zobrazení je patrný pohyblivý 3D obraz miminka. Nejlepší snímky jsou od 26. do 28. týdne těhotenství, kdy má miminko dostatek prostoru okolo sebe.
Jedná se o ultrazvukové vyšetření pro radost, nezahrnuje podrobné morfologické vyšetření plodu.
3D/4D UZ trvá přibližně 30 minut.
Samozřejmostí je přítomnost blízké osoby v průběhu vyšetření. Průběh vyšetření může těhotná a blízké osoby sledovat na obrazovce.
V ceně 1000 Kč jsou zahrnuty 4 tištěné černobílé snímky a všechny barevné fotky a videa na USB disku, který dostanete od nás..
V případě, že chcete pouze tištěné fotografie, platí se 400 Kč za 4 snímky.

Ultrazvukový screening růstové restrikce plodu v 36.-38. týdnu gravidity

K růstové restrikci plodu dochází u 5-10 % těhotenství a je příčinou 30-50 % úmrtí plodu v děloze.

Riziko úmrtí plodu v děloze se výrazně zvyšuje po 37. týdnu délky trvání těhotenství. Růstová restrikce plodu se však nemusí projevit jen nitroděložním úmrtím plodu, ale může vést i k mírnějším formám poškození, které se projeví až v období dospívání nebo v dospělosti. Možnost identifikace plodů s růstovou restrikcí v období blížícího se termínu porodu má proto zcela zásadní význam, avšak v současné klinické praxi až 75 % plodů s poruchou růstu rozpoznáno není. Při vyšetření je hodnocena odhadovaná hmotnost plodu a průtoky v cévách vyživujících plod i placentu. V případě zjištěné růstové restrikce plodu bude navržena optimální prenatální péče a strategie ukončení těhotenství.

Na vyšetření se nemusíte objednávat, bude Vám automaticky nabídnuto v rámci 1. návštěvy v porodnici, tzv. „zaevidování do porodnice“.

Během ultrazvukového vyšetření se zaměříme na:

 • váhový odhad plodu a jeho zhodnocení pomocí percentilových grafů
 • polohu a postavení plodu
 • uložení a stav placenty
 • množství plodové vody
 • při podezření na růstovou restrikci měření doplníme o Dopplerovské vyšetření průtoků v cévách vyživujících plod i placentu

Vyšetření je zpoplatněno částkou 500 Kč.