• Ultrazvuková ambulance

Kontakty
Umístění

Budova A - suterén

Návštěvní hodiny
SONO poradna
Po
10:00-12:00
St
10:00-12:00
Čt
10:00-12:00
Screening I. trimestr
Po
8:00-9:30
St
8:00-9:30
Čt
8:00-9:30
3D ultrazvuk
Čt
12:00-14:00
Informace

Všechny specializované gynekologicko-porodnické poradny jsou provozovány v prostorách gynekologické ambulance v areálu nemocnice.

SONO poradna

Pracujeme na nejmodernějším dostupném ultrazvukovém přístroji GE Voluson E8, který umožňuje zobrazení ve všech obvyklých režimech (2D, B, D, PD, CW, M), ale umožňuje také celou řadu zpracování a úprav obrazových informací, aby bylo dosaženo špičkové kvality zobrazení. Samozřejmostí je v současnosti také trojrozměrná rekonstrukce obrazu (zobrazení ve 3D a 4D režimech). Přístroj je vybaven nejkvalitnějšími širokopásmovými sondami jak pro abdominální tak pro vaginální vyšetření (včetně 3D a 4D zobrazení).

Údaje získané při těchto vyšetřeních jsou přenášeny na centrální úložiště a zde jsou archivovány. Jsou tak jak dokonale chráněny proti poškození, tak je možné získané obrázky a videa prohlížet na každém počítači připojeném do Nemocničního informačního systému. Pomocí systému PACS můžeme také data posílat do jiných zdravotnických zařízení vybavených tímto systémem. Toho lze využít také pro konzultaci výsledků s vyššími pracovišti bez toho, že by pacient musel osobně absolvovat další vyšetření na jiném pracovišti.

Naši specializovaní lékaři disponují certifikáty pro superkonziliární vyšetření v gynekologii a porodnictví, pro screeningové vyšetření i pro specializovaný urogynekologický ultrazvuk.

Prenatální screeningové vyšetření těhotných žen  – I. trimestr

Jde o novou, moderní metodu, jejíž schopnost záchytu vývojových vad je až 95 %. Toto screeningové vyšetření je zaměřeno především na detekci tzv. chromozomálních vad (zejména Downův syndrom) a dále na detekci hrubých strukturálních vad plodu.
Jedná se o počítačové vypočítání inviduálního rizika pro plod na základě kombinace několika faktorů – věk matky, laboratorní výsledky z krve matky, UZ mezi 12.-14. týdnem těhotenství.

Tento screening zahrnuje vyšetření z krve matky (beta hCG, PAPP) a UZ vyšetření zaměřeného na sledování struktury plodu, zejména pak některých tzv. markerů. Nejdůležitějším markerem je tzv. NT, neboli tloušťka šíjového projasnění, dále pak přítomnost nosních kostí. Optimální doba pro vyšetření je mezi 11+0 až 13+6.

Toto vyšetření není hrazené pojišťovnami, jeho cena je uvedena v platném ceníku.
Vyšetření je prováděno ultrasonografistou certifikovaným Fetal Medicine Foundation (https://courses.fetalmedicine.com/lists?course=1 ) nebo pod jeho odborným dozorem.

Prenatální screeningové vyšetření těhotných žen – II. a III. trimestr

Toto vyšetření by měla podstoupit každá těhotná žena. Je zaměřeno především na detekci strukturálních vrozených vad.

Vyškolený lékař postupně prohlédne plod v několika různých rovinách, zaměřuje se především na struktury mozku, obličeje – detekce rozštěpových vad, dále celistvost kožního krytu a detekce rozštěpů páteře, a další. Postupně je prohlédnut celý plod a všechny zobrazitelné vnitřní orgány a jejich struktura, celistvost kožního krytu, struktura končetin. Dále je prohlédnuta poloha plodu a poloha placenty.

Dále je provedena tzv. biometrie plodu – na základě měření průměru hlavičky, obvodu hlavičky, obvodu bříška a délky stehenní kosti je vypočítána odhadovaná váha plodu.

Trojdimenzionální ultrazvuk (3D ultrazvuk)

Tato moderní zobrazovací metoda umožňuje nastávajícím maminkám ojedinělý pohled na svého potomka ještě před jeho narozením. Kvalita zobrazení je závislá na poloze plodu, poloze placenty a také na množství plodové vody. Optimální doba pro toto vyšetření je od 25. do 28. týdne těhotenství. Doba jednoho vyšetření je cca. 30 minut, ale samozřejmě záleží na zobrazovacích podmínkách a může se protáhnout na max. 45 minut. Z celého vyšetření je možné pořídit záznam na Flash disk a také pořídit černobílé fotografie. Tatínkové a ostatní rodinní příslušníci a přátele jsou na vyšetření vítáni.

3D UZ je prováděn na přání pacientky na objednání dle rozpisu ordinačních hodin.

Cena za vyšetření je stanovena v aktuálním ceníku – viz Ceník. Budete-li žádat vytištění fotografií nebo záznam na USB disk k ceně se připočte další částka, která je také stanovena v ceníku nemocnice.

Nejedná se o diagnostickou metodu. Vyšetření není zaměřeno na detekci vývojových vad plodu!