• Dětská gynekologie

Kontakty
Umístění

Budova A - suterén

Návštěvní hodiny
Čt
08:00-14:00

Dětská gynekologie je především preventivním oborem, který má za cíl předcházet včasnou diagnostikou a léčbou gynekologickým potížím v dospělosti, především poruchám plodnosti. Vyšetření je možné již od kojeneckého věku – k diagnostice a léčbě poruch vývoje a funkce pohlavních orgánů, zánětů a dalších patologií.

Návštěva ordinace dětského gynekologa je žádoucí především v případech:

  • výtoku z pochvy
  • změn na zevních rodidlech dítěte
  • nepravidelného menstruačního krvácení
  • bolestí v podbřišku
  • úrazu rodidel
  • podezření na cizí těleso zavedené do pochvy
  • podezření na předčasnou či opožděnou pubertu

Vyšetřené dívek v naší ambulanci dětské gynekologie je prováděno šetrně tak, aby v žádném případě nedošlo k narušení panenské blány. Běžně používána je funkční cytologie, bakteriologické vyšetření, ultrazvukové vyšetření.

Zajišťujeme také očkování proti rakovině děložního čípku. Pro aplikaci očkovací látky je nejvhodnější 14.rok života dívky (tj. od dovršení 13 let do dovršení 14 let) – v tomto období je vakcína plně hrazena zdravotními pojišťovnami.

Při vyšetřování závažnějších gynekologických onemocnění dětského věku je zajištěna úzká spolupráce s hlavním pracovištěm v oboru dětské gynekologie, fakultní nemocnicí v Praze Motole.